Monet: Dimma

Tips för bibliotek

Det är onödigt att alla bibliotek lägger tid på mallar när vi kan dela med varandra. Här finns olika mallar och färdiga knubbar som lätt kan omvandlas för att passa ditt bibliotek. Det finns även instruktioner om hur du gör för att anpassa dem. Detta material är fritt att använda för icke-kommersiellt bruk. Se Om denna webb.

OBS Denna webbplats kommer att upphöra i slutet av 2019. Så passa på att hämta hem de filer du vill använda framöver.