Monet: Bro.Knubbar

Här finns många biblioteksknubbar, färdiga för utskrift eller som mall för att göra egna knubbar. Jag har fört ihop flera ark inom samma område, för att göra det enklare att hämta hem dokumenten. Naturligtvis kan man välja att bara skriva ut vissa sidor. För själva originalmallen tackar vi Norrköpings stadsbibliotek. Det biblioteket har också skapat symbolen för DAISY-talböcker, och ger andra bibliotek möjlighet att använda både mallen och symbolen.

Ett tips är att skriva ut knubbar på tjockare papper med bra färgåtergivning, cirka 160 gram passar bra. Använd sedan varmlaminat innan knubbarna klipps ut, det fungerar med tjocklekar från 80 till 125. Om man tar olika knubbar från olika ark kan man klippa dem grovt runtom och lägga sex knubbar bredvid varandra när man laminerar i A4-format. Man kan också ta ett helt ark och klippa bort litet tom kant, för att få plats med ytterligare en knubb på sidan.

Knubbar.Knubbarna är gjorda i Word 2003, och jag har inte gjort om till senare Word eftersom så många som möjligt ska kunna öppna dem. Om man öppnar dem i Open Office hoppar bilderna till fel ställen. Tanken med bilder på knubbar är inte bara att det ska se trevligt ut. För en person som har svårt att läsa text går det snabbare att identifiera rätt hylla om texten kombineras med en bild, jämfört med om man ska stava sig igenom orden på knubben varje gång. Bilderna är piktogram eller från Words clip-art, och de är därmed fria att använda för alla bibliotek.

Om biblioteket inför Dewey i stället för SAB stämmer förstås inte dessa knubbars signum. Dock går det ju att ändra till Dewey, eller att ha både SAB- och Dewey-placeringen på samma knubb.

Hur man ändrar knubbar.

Facklitteratur

Fack vuxen, ett urval med piktogram. Urvalet är gjort utifrån en idé om vilka hyllor som kan vara populära även bland personer som har svårare att läsa.

I Nässjö gjordes en komplett uppsättning nya knubbetiketter, till de nya snygga träknubbar som togs fram av en lokal snickare. (Knubben döptes till Mona, kan ses på bilden ovan.) Nässjö har en annorlunda hylluppställning för facklitteratur, med olika block som har olika färger, och detta återspeglas i knubbarnas prickar och ramar.

Fackknubbarna från Nässjö, i olika färger, är uppdelade i fyra dokument med cirka 20 sidor i varje. I det sista finns några ströknubbar. Även på andra sidor kan en annorlunda bokstav dyka upp. Vad som saknas är detaljerade knubbar för järnväg (egen samling i Nässjö) och för musikalier (stod i tråg).

Fack vuxen A-I, fack vuxen J-N, fack vuxen O-Q, fack vuxen R-V + diverse.

Nässjö barnfack, i olika färger.

Nässjö blockknubbar samt temaknubbar, i olika färger. (Block är de stora färgområdena. Teman är mindre avdelningar med böcker från olika hyllor, både fack och skön, som till exempel Sex och Övernaturligt.)

Lista över blockuppställningen i Nässjö, vuxenfack.

Lista över blockuppställningen i Nässjö, barnfack.

Komplett signumlista i SAB-ordning, med färg och block och eventuellt tema, för vuxenfack i Nässjö (Excel 2003).

Andra språk

Nässjös knubbar för andra språk har F + H. Dessa knubbar har jag inte gjort själv utan de är kompletterade av Ingela på Nässjö bibliotek, efter förlagor från Internationella biblioteket och från Länsbibliotek Östergötland. Fördelen med Ingelas knubbar är att de innehåller både originalspråket och svenska, så det blir lätt för alla att hitta. (Några ark har en tom knubb, jag har inte redigerat dessa.)

Vuxen ark 1, ark 2, ark 3, ark 4, ark 5, ark 6, ark 7

Barn ark 1, ark 2, ark 3, ark 4, ark 5, ark 6

Skönlitteratur

Vuxenskön

Barnskön

Talböcker och andra särskilda hyllor

Talböcker och ljudböcker, barn.

Talböcker, vuxenfack.

Talbok i bok med piktogram, enklare texter.

LättLäst med piktogram. LättLästa texter. Även skönuppdelning.

Tankar kring knubbar och märkning på LL-hyllan.

Äppelhylla

Storstil

Alternativa knubbar med LL-skön i färg, talböcker med gruppering och storstil