Monet: Bro.Marknadsföring

Det är lätt att börja i fel ände: "Nu gör vi en broschyr." Eller numera kanske ofta "Vi måste ha en blogg!" För att marknadsföring ska fungera måste man skaffa sig kunskap om vilken målgrupp man vill nå, hur man kan tänkas påverka den och vilka kanaler som är mest kostnadseffektiva i sammanhanget.

Här finns en kommenterad mall, med exempel på hur man kan tänka kring biblioteksverksamhet. Här finns också en ren mall, som du kan använda för att fylla i din egen plan. Vissa saker gäller inte i alla sammanhang, men det kan vara bra att fundera över dem innan man bestämmer sig för att sudda bort de frågeställningarna.

Dokumenten är i Word 2003 för att alla ska kunna använda dem.

Trycksaker

Här finns en kort tipslista över vad man bör tänka på när man gör broschyrer och annan tryckt eller kopierad information. Här finns också en längre förklaring.

Här finns en skylt om att det finns mer att låna.