Om denna webb

Denna webb innehåller mina tips för bibliotek. Bibliotek ska kunna använda material som redan finns, i stället för att behöva göra allt från början.

Jag (tidigare Mona Önnestam) har arbetat som bibliotekarie, bibliotekschef, marknadsförare och konsult. Jag har även skrivit en bok om medieplanering. Numera är jag pensionär. Denna webbplats kommer att upphöra i slutet av 2019.

Att använda materialet

Det är fritt att använda materialet för icke-kommersiellt bruk. Detta betyder även att du får använda uttryck i egna planer utan att ange någon källa. Även du som har företag får förstås använda marknadsföringsmallen för eget bruk. Vad du INTE får göra är att använda materialet på ett sådant sätt att du får betalt för det eller hävdar egen upphovsrätt till det. Citat i böcker som säljs eller på en kommersiell webbplats som gör reklam för dig som konsult är inte tillåtet utan överenskommelse med mig.

Det mesta som finns här har jag skapat. Om någon mall ursprungligen gjorts av någon annan står det utskrivet, och godkännande har givits för publicering. Ibland har jag moderniserat ett material som jag gjort tidigare. Tycker du att du känner igen en specifik formulering så har jag alltså inte tagit den från någon annan, men den kan ha varit publicerad i något annat sammanhang (till exempel i Länsbibliotek Östergötlands idé- och kunskapsbank).

Enkel webb

Jag har försökt att göra denna webbplats så enkel som möjligt. Den är gjord för att vara tillgänglig för uppläsning med konstgjord röst, och för att man ska kunna ändra textstorlek och skärmstorlek. I början av varje sida finns en länk för att hoppa direkt till innehållets text, och slippa lyssna på menyerna.

Word-dokumenten finns för att man ska kunna använda dem som mallar och skriva egna texter i dem. De är gjorda i Word 2003, vilket innebär att knubbar och etiketter inte fungerar bra i tidigare Word-versioner eller i Open Office.

Konstbilder

Enligt upphovsrättslagstiftningen blir konstnärliga bilder fria att reproducera 70 år efter upphovsmannens död. Då jag är mycket förtjust i Claude Monet har jag valt att använda några av hans konstverk på mina sidor. Läs mer om konstverken här och få länk till bra konstsida.

Stilmallen

Grunden i stilmallen, som styr designen, hittade jag på en sida med fria stilmallar. Linda som gjort den tillåter att den används fritt, och den var en grund som jag sedan modifierade färger och detaljer på. Här finns en bra sammanställning över sidor med fria stilmallar: http://blogg.tkj.se/gratis-css-design/.